Trezory a trezorové skrine Rottner

Trezory » Nábytkové trezory » Trezory a trezorové skrine Rottner

 

Záruka 24 mesiacov.

 

Trezory sú certifikované podľa aktuálnej normy EN 1143-1. Naše trezory splňujú požiadavky uvedenej normy a sú zaradené do jednotlivých bezpečnostných tried 0.-V.

 

Nábytkové trezory a trezorové skrine ponúkame od bezpečnostnej triedy 0. až po bezpečnostnú triedu V.

Triedy 0. Model Samoa

Trieda I. Modely Toscana, Monaco

Trieda II. Model Diamant Premium

Trieda III. Model Diamant Super Premium

 

Nábytkové trezory musia byť ukotvené o stenu alebo podlahu oceľovými kotvami. Možné je použiť aj kvalitné chemické kotvy!

 

Podľa normy EN 1143-1 sa trezory zaraďujú podľa odolnosti proti vlámaniu do bezpečnostných tried. Avšak hodnota (čiastka), ktorá môže byť v trezore uložená nie je určená fixne, ale záleží aj od ďalších faktorov. Napr. či je použitý alarm, mreže na oknách, bezpečnostné dvere, kamery... Preto je vhodné konzultovať pri kúpe tovaru tieto otázky s príslušnou poisťovňou!

 

 

Triediť podľa||